22
7
210
239

Piaciuto l'articolo? Seguici!

Streetstyle
Monday, 27 February 2012

Justin O'Shea


Photo by Mattia Arioli during Milan Fashion Week.

Mytheresa.com Buyer

Rocco Vernoia

Eleonora Quercetani

MILAN FASHION WEEK AW2012 : FOURTH DAY

Tamu McPherson

Jordan Dunn

Streetstyle in London

Yoyo Lu

Streetstyle in London

Valentina Siragusa

Streetstyle in Milan

Eugene Kim

Streetstyle in Milan