2
1
3

Piaciuto l'articolo? Seguici!

Streetstyle
Wednesday, 7 March 2012

David


Streetstyle in Paris during Fashion Week AW12, By Gianluca Senese of Nobodyknowsmarc.com

White Sensation

Luigi

Jael

Judy Lui

Streetstyle in Manhattan

Gabriel Puche

Streetstyle in Florence

Jacob Morton

Streetstyle in Milan

Elia

Streetstyle in Milan

Kyung Jin Park

Streetstyle in Milan