7
4
1
2
13

Piaciuto l'articolo? Seguici!

Reportage
Monday, 27 February 2012

MILAN FASHION WEEK AW2012 : FOURTH DAY


Milan Fashion Week AW2012 : FIRST DAY

Denim Skirt

Eleonora Quercetani

Tamu McPherson

Alphabet Preview - The Football Player, episode 3

21 Novembre, Rocket Club milano

Roll Over Milano Preview

22 Novembre, Cafe dei Binari

Alphabet Preview - The Football Player, episode 2

Roll Over Beethoven Preview

15 Novembre, Cafe dei binari - Milano